Klikk på Næringslivet Møter Østkanten 2021 under for å se på alle partier.

HammerTime med GM Jon Ludvig Hammer

Velkommen

Næringslivet Møter Østkanten er et sosialt initiativ med fokus på integrering og nettverksbygging gjennom sjakk som en brobyggende aktivitet. Konseptet går ut på at vi setter sammen en næringslivslivsleder eller idrettsprofil og en østkant-ungdom på hvert lag som deltar i en parsjakkturnering på en offentlig plass. Parsjakk innebærer at de utfører annenhvert trekk uten at de kan snakke om hvilke trekk de skal spille. Dette stiller krav til en felles forståelse for hverandre og samarbeidsevne. Vårt mål er å bidra til et integrert Norge der alle føler seg inkludert.